การพยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศ การพยากรณ์อากาศถือว่ามีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์อย่างมาก เพราะถ้าย้อนไปในอดีตชีวิตของมนุษย์นั้นอยู่กับธรรมชาติซึ่ง ชีวิตและการทำกิจกรรมต่างๆของผู้คนล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากสภาพลมฟ้าอากาศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่น การทำการเกษตรซึ่งจะเกี่ยวข้องภูมิอากาศ หรือเป็นการทำประมงก็จะเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการพยากรณ์อากาศ รวมถึงการคมนาคมต่างๆในเมืองที่ส่งผลต่อสภาพการจราจรของคนเมืองปัจจุบันอีกด้วย ดังนั้นการพยากรณ์อากาศจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ในปัจจุบัน การพยากรณ์อากาศก้าวหน้ามากขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนานั่นเอง ในบทความนี้ ทางเรา nbslot  จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศไว้เป็นความรู้รอบตัวให้แก่ผู้เล่นสล็อตออนไลน์ ได้ทราบกัน

ประวัติเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศในประเทศไทย

Contents hide
การพยากรณ์อากาศคือการคาดการณ์สภาพลมฟ้าอากาศ ซึ่งจะรวมถึงการคาดการณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติในอนาคตอีกด้วย  โดยการพยากรณ์อากาศเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอุตุนิยมวิทยา โดยที่วิชานี้ได้มีการบรรจุและบังคับใช้ในการเดินเรือของกองทัพไทยเมื่อปี พ.ศ. 2449 โดยในเวลาต่อมามีการพัฒนาวิชานี้และนำไปใช้กับระบบชลประทานโดยตรวจปริมาณน้ำฝนและวัดภูมิอากาศ เพื่อทราบปริมาณของฝนที่ตกตามบริเวณลุ่มน้ำสายต่างๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูล ในการพิจารณาก่อสร้างประตูน้ำในการระบายน้ำและกักเก็บน้ำ กระทั่งใน พ.ศ. 2472 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองอุตุนิยมวิทยาและสถิติ หลังจากนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็พัฒนาต่อมาและมีบทบาทสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆในชีวิตของคนไทยเรื่อยมา

รูปแบบของการพยากรณ์อากาศแบ่งตามระยะเวลา

การพยากรณ์อากาศนั้นมีบทบาทวิถีชีวิตผู้ในหลายภาคส่วน โดยที่จุดประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนนั้นต่างกัน ดังนั้นกรอบของข้อมูลจึงแตกต่างกันไประยะในการคาดหมายนั่น โดยจะแบ่งได้ ระยะ ได้แก่
  • พยากรณ์อากาศระยะปัจจุบัน (Nowcast) คาดการณ์ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
  • พยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก (Very short-range Forecast) คาดการณ์ระหว่าง 3-12 ชั่วโมง
  • พยากรณ์อากาศระยะสั้น (Short-range Forecast) คาดการณ์ระหว่าง 12-72 ชั่วโมง
  • พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (Medium-range Forecast) คาดการณ์ระหว่าง 3-10 วัน
  • พยากรณ์อากาศระยะยาว (Long-range Forecast) คาดการณ์ตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป

เทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศ ที่เพิ่มความแม่นยำมากขึ้น

การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาช่วย โดยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ประเทศไทย โดยได้มีการหารือทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์และเทคโนโลยี ซึ่งระบุว่าประเทศไทยมีนวัตกรรมเครือข่ายเรดาร์ตรวจสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสามารถพยากรณ์ได้แม่นยำกว่าร้อยละ 80 โดยที่ยังสามารถคาดการณ์ภูมิอากาศได้อย่างครอบคลุม เช่นการคาดการณ์สภาพของฝุ่นละออง มลพิษ สภาพลมฝนที่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันได้ทันที นอกจากนี้ การนำข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยพิบัติต่างๆเช่น การป้องกันน้ำท่วม ดินสไลด์ น้ำป่าไหลหลากเป็นต้น มากไปกว่านั้น เทคโนโลยีเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นยังมีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะตัว ดอปเปลอร์เรดาร์ ที่จะใช้งานได้ 3 แบบหลักตามความเหมาะสมคือ โดยรูปแบบแรกเป็นชนิด X-band ที่เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดฝนที่ตกเบา หรือ ตกเล็กน้อยถึงปานกลาง รูปแบบที่สองคือ C-band เป็นเรดาร์ที่เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดฝนที่ตกปานกลางถึงหนัก หรือ ตรวจจับพายุหมุนที่มีกำลังไม่รุนแรง เช่นพายุดีเปรสชั่น และหาศูนย์กลางพายุพายุโซนร้อน ส่วนรูปแบบสุดท้ายคือ ชนิด S-band เป็นเรดาร์ที่เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก หรือใช้ตรวจจับหาศูนย์กลางพายุที่มีกำลังแรง เช่น พายุไต้ฝุ่น ที่มีรัศมีพายุเกิน 300 กิโลเมตรขึ้นไป

ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ

            ความกดอากาศต่ำ (Low Pressure Area)

            ความกดอากาศต่ำ เกิดจากการที่มวลของอากาศได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ มวลอากาศจะยกตัวสูงขึ้นทำให้ความกดอากาศบริเวณนั้นมีค่าลดลง ความกดอากาศต่ำมาก จะเป็นพายุดีเปรสชั่น และอาจพัฒนาขึ้นเป็นพายุโซนร้อน หรือพายุใต้ฝุ่น

         ความกดอากาศสูง (High Pressure Area)

            ความกดอากาศสูงเกิดขึ้นเมื่อมวลอากาศเหนือพื้นดินหรือพื้นทะเล (ที่เย็น) ถูกทำให้เย็นลง มวลอากาศที่เย็นลงจะหดตัวและทำให้มวลอากาศเหนือพื้นดินหรือพื้นทะเลบางลง การหดตัวของมวลอากาศทำให้อากาศรอบๆ ในส่วนบนของชั้นบรรยากาศ Troposphere ไหลเข้ามาแทนที่  การพยากรณ์เป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้คนในการทำกิจกรรมต่างตั้งแต่ การทำการเกษตรและการการทำประมง ซึ่งในปัจจุบันผู้คนก็สามารถเข้าถึงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศได้สะดวกอย่างมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้านั่นเอง            

บทความเกี่ยวข้อง